ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

– online webáruház –

 

 

Impresszum:

 

Cégnév: Horváth Gazda Kft
Bankszámlaszám:11749008-20188913

Cégjegyzék szám: 20-09-070167
Székhely: 8918 Németfalu Kossuth u. 6 sz
Telephely: 8918 Csonkahegyhát iparterület 224/2 hsrz
Adószám :11695349-2-20

Statisztikai számjel: 11695349-4631-113-20
Képviselő:  Horváth Péter ügyvezető

 

Ügyfélszolgálat/Elektronikus elérhetőség: info@horvathgazda.hu

Telefonszám: 0670/360-7783

Telefax: 06 92 363 052

Hétköznap: 08:00 – 16:00
Szombaton/Vasárnap/Ünnepnap: –

Tárhely szolgáltató neve és elérhetősége: Webmax

 

Felügyeleti szervek:

Fogyasztóvédelem:   8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 101/A

Kamara:  8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Önkormányzat jegyzője: 8918 Csonkahegyhát, Fő utca 20

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

 

A jelen ÁSZF a fent megjelölt Horváth Gazda Kft. szolgáltató mint szállító ( a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen webáruház működtetéséhez, az általa kínált termékek értékesítéséhez, a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

 

 1. Általános rendelkezé7sek/a Felek közötti szerződés létrejötte:
 2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.horvathgazda.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren keresztül történik.
 3. A jelen online webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.
 4. A jelen webáruház elérhető szolgáltatásait bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a II. pontban megjelöltek szerint érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 5. A Felek közötti szerződés a vevő által kitöltött megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének megfelelő kitöltését követően, a “megrendelés elküldése” ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között így létrejött szerződés magyar nyelven írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató ezt annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig megőrzi.
 6. Regisztráció:
 7. A regisztrációt a webáruház főoldalán található „Regisztráció” menüpontban, az ott megtalálható adatlap online kitöltésével lehet elvégezni.
 8. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokkal összefüggésben keletkezett bármely késedelemért, felmerült problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, ezzel összefüggésben mindenfajta felelősségét kifejezetten kizárja, továbbá a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terhelheti az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek harmadik személy számára bármely, a Szolgáltatónak nem felróható okból hozzáférhetővé válik.
 9. A Szolgáltató nem jogosult semmilyen személyes adatban történő módosításra, azt kizárólag a felhasználó teheti meg.

 

 1. Ha már regisztrált Ügyfél, akkor vásárlás előtt, az oldal tetején található mezőkbe beírva felhasználónevét és jelszavát, majd a „Belépés” gombra kattintva is be tud jelentkezni. Ha elfelejtette a jelszavát, akkor nyomja meg az „Elfelejtettem a jelszavam” gombot, ezután írja be a regisztrációkor megadott e-mail címét és a rendszer a regisztrált e-mail címre elküldi a jelszót.

 

 1. Regisztráció törlésére a „Személyes menü” „Személyes adatok” menüpontjában van lehetőség.

 

III. Megrendelés:

 1. A megvásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatukra vonatkozó esetleges utasításokat az egyes konkrét árucikk információs oldalán tüntetjük fel, az egyes termékhez külön és részletes, papíralapú írásbeli használati utasítást nem mellékelünk.
 2. A vételár mindig a kiválasztott termék megnevezése mellett feltüntetett nettó ár + általános forgalmi adó. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagolás és a kiszállítás költségeit.
 3. A jelen weboldalról megrendelhető termékek árai megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy bármely módosítás a weboldalon való megjelenés időpontjával egyidejűleg, azonnal lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató hibás árat tüntet fel a webáruházban, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy az adott időszakban becsülhető piaci árától jelentősen, legalább 25%-al eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” vagy “1” Ft-os, vagy feltűnően alacsonyabb árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél a Szolgáltató közlésétől számított 3 napon belül közölt, elektronikusan megküldött nyilatkozatával elállhat vásárlási szándékától.
 4. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél valamennyi szükséges és kötelezően kitöltendő adatmezőt maradéktalanul és helyesen kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan töltötte ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a II.2. pont rendelkezéseinek megfelelően semminemű felelősség nem terheli az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokkal összefüggésben keletkezett szállítási vagy egyéb késedelemért, károkért.
 5. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri.
 6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a vételi ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül, hétvége/ünnepnap esetén az azt követő első munkanap 17. órájáig az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
 7. Szállítási/fizetési feltételek:
 8. A weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek elektronikusan megküldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban (munkanapon reggel 8 és délután 18 óra között) szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során megadott szállítási címre, így a megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek a rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen és időpontban teljesíti.
 9. Fizetési lehetőségek: kizárólag banki átutalással/bankkártyával előre, a küldeményt csak akkor adjuk át kiszállításra a kézbesítőnek, amennyiben az általunk visszaigazolt pontos összeg a bankszámlánkon jóváírásra került.
 10. A bankkártyás fizetést az OTP biztosítja.
 11. Az Ügyfél a kiszállítás időpontjában a küldeményt köteles tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató által alkalmazott csomagolással van ellátva. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítást végző az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.
 12. A kiszállítás díja 3.498,- Ft, 15.000,-Ft rendelési összeg felett pedig ingyenes az alábbi megyékben : Zala , Vas , Győr-Moson-Sopron , Veszprém , Komárom-Esztergom , Fejér , Pest
 13. Garancia, szavatosság:

 

 1. A jótállásra és a szavatosságra a 2013. évi V. tv. (Polgári törvénykönyv) -ben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók.

 

 1. Adatkezelés:

 

 1. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződésük teljesítése, a szerződéskötés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként/teljesítési segédjeként, szerződött partnereként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló vonatkozó törvény rendelkezései szerint jár el.

 

 1. Az Ügyfél a regisztrációnál és/vagy a megrendelés leadásakor elfogadott vásárlási szerződéssel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vásárláshoz kapcsolódó adatait a Szolgáltató kezelje, az adatkezelés célja kizárólag a leadott megrendelések kezelésének, a kiszállítás végrehajtásának, a számlázásnak valamint a felhasználó által kért egyéb műveleteknek (pl. értesítés akciókról stb. küldése) a céljából végez adatkezelést.

 

 1. Az adatkezelő a regisztráció és a vásárlás során gyűjtött személyes adatokat biztonságosan őrzi és kezeli, az adatokhoz az adatot szolgáltató vásárló, a Szolgáltató és bankkártyás fizetés esetén a bankkártyás fizetés szolgáltatója férhet hozzá, ez utóbbi esetben a banki szolgáltató csak a fizetéshez szükséges információkat kapja meg. A szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve jogosult az illetékes NAV szervei, illetve egyéb hatóságok részére is adatot szolgáltatni. Az adatkezelés kezdete a vásárló regisztrációja és/vagy első rendelésének leadása. Az adatkezelés vége történhet a felhasználó (vásárló) kezdeményezésére (pl. regisztráció megszüntetése), illetve a vásárlási adatok Szolgáltató általi törlésével is. Az adatkezeléssel kapcsolatos problémákkal a felügyeleti szervekhez lehet fordulni.

 

 1. Bankkártyás fizetés esetén a tranzakció lebonyolításához szükséges és megadott hitelkártya-információk biztonságban vannak, a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után a Szolgáltató sem számítógépein, sem máshol azokat nem tárolja, így a megadott hitelkártya számát sem. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két, teljesen elkülönített rendszerben történik, a bankkártyás tranzakció lebonyolítása a pénzintézet üzemeltetésében lévő biztonságos weboldalon történik.

 

 

 

 

VII. Egyebek:

 

 1. A Felek között a vásárlás weboldalon történik, ezért a Felek kijelentik, hogy az ezzel összefüggő technikai és műszaki korlátokat ismerik, az ezzel esetlegesen együtt járó hibalehetőségek tényét elfogadják. Nem terheli felelősség a Szolgáltatót mint webáruház üzemeltetőt a weboldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a weboldal eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak.

 

 1. A Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért, amely az Ügyfélnél a Szolgáltató weboldalára való csatlakozás miatt következik be, a hardver és szoftver eszközeinek, valamint az azokon található adatok védelmének kötelezettsége az Ügyfelet terheli.

 

 1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani, ezen módosítások a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba.

 

 1. A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket, jogvitáikat peren kívül, tárgyalások útján rendezzék, amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, úgy a Felek – hatáskörtől függően – a Zalaegerszegi Járásbíróság és a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
 2. Abban az esetben, ha bankkártyás fizetést illetve a közvetlen banki utalást választotta a rendelés leadásánál. És annak ellenére a rendelést lemondja, akkor a pénzvisszatérítését 15 munkanapon belül tudjuk garantálni. ( Bankkártyás fizetés esetén, a pénzvisszatérítést abban az esetben tudjuk feldolgozni, ha ön a bankszámla számát elküldi részünkre, különben nem tudjuk feldolgozni.)
 3. A minőség és mennyiség ellenőrzése az átvételnél történhet meg, utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni, a termék jellegére való tekintettel.
logo

Hírlevél feliratkozás

Kedvezményekért iratkozz fel hírlevelünkre

GDPR hozzájárulás

Sikeresen feliratkoztál!